Het nieuwe wonen is veelkleurig en in aftastende fase blijkt op het sprekersplein Weert.

Het nieuwe wonen is veelkleurig en in aftastende fase blijkt op het sprekersplein Weert.

Het nieuwe wonen werpt momenteel nog meer vragen op dan er antwoorden zijn. De talloze transities waar de burger ingetrokken wordt maakt veel mensen onzeker en de discussies op social media zijn verhit. De zeer diverse meningen, wetenschappelijke en technologische onderzoeken zijn niet echt verhelderend. Een zekere polarisatie binnen de bevolking wat betreft ideeëngoed is het resultaat. Met name de betaalbaarheid zorgt voor veel emotie. Idealisme is prachtig maar als je individueel veel moet inleveren wordt het anders koekjes eten.

Toch wordt er voortvarend getracht in te spelen op een markt die voornamelijk verdeeld ligt wat betreft behoefte en een korset aan regelgeving dat niet meer passend is.

Van burgers wordt verwacht dat ze pro actief deelnemen aan de maatschappij en dat ze vooral moeten beginnen met hun initiatieven. Dat roept natuurlijk veel frustratie op omdat de overheid procesmatig hier een antwoord op moet zien te formuleren. De bureaucratie is nog altijd tergend langzaam en ondoorzichtig voor de burger. Het systeem kraakt in zijn voegen en rammelt her en der. En veel ambtenaren moeten erg wennen aan die mondige participerende burger met een eigen mening.

Binnen onze gemeente is het sprekersplein ingericht waar elke burger, instelling of bedrijf zijn voorstellen kan delen met de raad. En inzichtelijk kan maken wat hij/zij wil bereiken door middel van een presentatie in welke vorm dan ook.

Gisteren 16 januari ging het over het nieuwe wonen, de markt, de behoeften van burgers daarin en over democratische vernieuwing. Onder de diverse agendapunten kun je de presentaties downloaden. Zeer de moeite waard want dan krijg je een idee van de diversiteit waar we momenteel mee te maken hebben.

Van boswonen op exclusieve kavels tot tiny houses die momenteel nergens binnen de regelgeving vallen. Het ene voor de rijken onder ons en het andere als antwoord om betaalbaar wonen op zelfgekozen plaatsen voor starters en minder bedeelden ook mogelijk te maken.

Twee verschillende uitgangspunten met dezelfde duurzaamheidsopdracht. Want dat is de rode draad momenteel binnen onze complexe wereld die het klimaat tracht te ontzien onder grote economische druk. En een ouder wordende populatie die levensbestendige woningen wil. Op zich is dit laatste een wijs streven want dit concept kan lang mee en ontstijgt de tijdelijkheid. Want paradoxaal genoeg moet er nu gebouwd worden met de wetenschap dat het straks allemaal wat veel van het goede is.

Geen wonder dus dat burgers ook wat meer grip op de totale sociaal maatschappelijke orde willen hebben en meer inspraak vragen. Meer mogelijkheden om zich te verenigen om een standpunt helder te krijgen voor bepaalde groepen burgers. Om dit vervolgens met verve uit te kunnen dragen vanuit een orgaan dat ook voldoende invloed en kracht kan inzetten. Democratische vernieuwing is al een tijdje het onderwerp van gesprek en de politiek heeft het moeilijk daar een antwoord op te formuleren. Het huis van Thorbecke behoeft een renovatie en onze burgemeester zit in een werkgroep die daar over na aan het denken is. Als stadbewoner is dat wel fijn om te horen. Een van ons mag zijn zegje doen in het verder tamelijk abstracte landschap van het landelijk bestuur.

Een maatschappelijke en onafhankelijke burgerraad klinkt aantrekkelijk. Alleen hoe borg je de diversiteit en wie moeten daarin zitting nemen.

De aanwezige raadsleden van deze avond zijn van mening dat die maatschappelijke raad er al is in Weert. Zijzelf zijn namelijk door de kiezer voorzien van het mandaat tot handelen en controleren. Ze zijn laagdrempelig benaderbaar en doen hun uiterste best midden in de samenleving te staan. Daarbij staat het sprekersplein voor iedereen open en kan elke inwoner vragen stellen en discussie aangaan over de aangeboden thematiek. Weer een extra clubje zien ze niet direct zitten, maar elke burger kan starten met zijn initiatief. Al doende zal blijken of er behoefte aan is of niet. Ze zullen zeker meedenken en hulp bieden indien dit nodig is.

Ik kan nog veel meer schrijven over het nieuwe wonen en de ‘nieuwe burger’. Zeker als het klimaat en de energietransitie daarin meegenomen worden. Maar voor de overzichtelijkheid en de toch al enorme berg informatie bewaar ik dat voor de volgende keer.

Op 25 januari ga ik naar de aftrap van de Burgerpanels Burgertop Limburg die in het gouvernement Maastricht het levenslicht gaan zien. Ben benieuwd waar ik ingedeeld ben want het zijn 6 deelgebieden waar over meegedacht mag worden.

Maar daarover later meer. Heb je vragen schroom niet om ze stellen.

 

 

 

%d bloggers liken dit: