Burgerparticipatie en verbinding in decentraal bestuur!

Burgerparticipatie en verbinding in decentraal bestuur!

Burgerparticipatie is het magische woord van deze tijd. Het zoemt al een paar jaar rond maar nu heeft het ook decentraal bestuurlijk Nederland bereikt. Burgerparticipatie in de zin van burgerkracht is sterk in opmaat en waar de een het een jeukwoord vindt is de ander er helemaal door gebiologeerd. Daarbij wordt in elke Provincie vanuit een ander perspectief aan deze burgerkracht betekenis en vorm gegeven. Voor Limburg ligt erg de nadruk op zorg. Dit is op zich niet zo verwonderlijk want Burgerkracht Limburg komt voort uit het Huis voor de Zorg. Brabant zet bijvoorbeeld veel meer in op kennis en innovatie  waarbij ze alle sectoren aan een onderzoek onderwerpen.

Interessant om dat eens nader te bekijken dus! Wie is die mondige zelfredzame en actieve burger! De beste plaats om dat te doen is in het kloppend centrum van mijn eigen stad. De Gemeente Weert in mijn geval.

Na enige tijd twijfelen om weer in de politiek te duiken, lijkt me dat toch de beste plaats om meer kennis op te doen. En die kennis wil ik graag met je delen. Omdat DUS Weert zich een beweging noemt en geen politieke partij, daarbij van plaatselijke signatuur is en een broedplaats heeft ingericht. Besluit ik me aan te melden voor de steunfractie om daadwerkelijk ook een actieve rol op me te nemen.

Gezien het feit dat ik rond de jaren ’90 al politiek bezig ben geweest bij Weert U waardig de partij van Harrie Geuskens is de plaatselijke politiek me niet geheel vreemd. Zeker omdat ik ook met passie bezig was om radiojournalist te worden bij de SLOW Omroep Weert. Dat deze combinatie geen gelukkig huwelijk is – gezien het onafhankelijk karakter dat de journalistiek behoort uit stralen – is duidelijk. Ik heb dan ook moeten kiezen en dat werd vooralsnog een vrijwilligerscarrière bij momenteel Weert FM.Erfgoed Weert - burgerparticipatie @araemaekersErfgoed Weert - burgerparticipatie @araemaekers kunst en media

De journalist verdwijnt nooit helemaal uit het bloed en nu wil ik vanuit een hernieuwde kennismaking met het bestuurlijk reilen en zeilen in onze stad blogs gaan schrijven omtrent democratische besluitvorming. In het kader van de burgerparticipatie wordt er namelijk steeds meer verwacht van elke individuele burger. Men gaat ervan uit dat deze burger een actieve rol op zich neemt en daarbij het algemeen maatschappelijk belang dient. Een hele mond vol en welke instrumenten zijn daar nu voor vraag je je dan af!

Daar wil ik dus graag wat inzicht in geven en door mijn zoektocht te volgen krijg jij als burger vanzelf ook wat meer zicht op het reilen en zeilen in een plaatselijke democratie. De raad is immers de vertegenwoordiging van de bevolking en staat in dienst van die bevolking om de regerende macht te controleren. Daarbij geeft deze volksvertegenwoordiging ongevraagd advies bijvoorbeeld door moties in te dienen. Of door op voorstellen van het College van Burgemeester en Wethouders een amendement in te dienen.

Nu ga ik niet uitputtend de raadsvergaderingen behandelen want daar zorgt de gemeente zelf al voortreffelijk voor. Zowel in geschreven als in gesproken woord  – audioversie te downloaden beneden op de pagina – wordt alles keurig geregistreerd en digitaal toegankelijk gemaakt.

Ik ga verslag geven en geef duiding in het proces tot besluitvorming. Zodat hopelijk duidelijker wordt welke invloed de burger nu heeft op dit proces.

Volgend blog 1e deel van de raadsvergadering gehouden op 28 juni j.l. die de agenda niet tijdig heeft volbracht. Op 5 juli a.s. wordt deze verder afgewikkeld. Waarbij ik enkele punten eruit zal lichten.

Anki Raemaekers @araemaekers kunst en media

Anki Raemaekers

Kunst&media – cultuur&maatschappij

Een tocht door het bestuurlijk besluitvormingssysteem van de gemeente Weert om de kracht van de burger bloot te leggen in een plaatselijke democratie.  

Je kunt mijn tocht volgen door je te abonneren op mijn site. Ook kun je direct reageren op mijn artikelen, ik geef gewoon antwoord hierop.

Heb je vragen of wil je graag een onderwerp uitgediept hebben mail me araemaekers507@KPNmail.nl of via het formulier contact hier op de site.