Eigen volk eerst is mainstream de norm!

Eigen volk eerst is mainstream de norm!

Toen ik aan onderstaand werk begon, had de term ‘eigen volk eerst’ nog een tamelijk eenduidige betekenis. Met name de populistische gedachte om ‘de vreemdeling’ te weren van het eigen grondgebied was het idee! Tegen dat ik het afmaakte omarmde de mainstream onze eigen onvervreemdbare identiteit!Eigen volk eerst! kunst en cultuur, media en maatschappelijke vorming @araemaekers

Populisme!

Populisme is een rekbaar begrip geworden. Want Inmiddels is de populistische gedachte zo populistisch niet meer. Ze wordt immers te pas en te onpas ingezet om het onvermogen van de politieke en bestuurlijke elite te verhullen.  De verregaande globalisering brengt economische malaise voor de lager geschoolden. De concurrentie is zwaar en wordt als onrechtvaardig ervaren. Natuurlijk groeien voor veel mensen nog steeds de bomen tot in de hemel, maar de barstjes in het systeem worden met de dag zichtbaarder. De middenklasse wordt inmiddels ook steeds meer bedreigt.

De machteloosheid van de gewone burger wordt ontkend. Immers ‘Burgerkracht centraal‘ en ‘de beweging van onderop‘ laten vermoeden dat men sterk en invloedrijk is. Het individu wordt veronderstelt in zijn eigen kracht te staan. Men heeft immers alle kansen om maakbaar geluk af te dwingen!

Dat diezelfde burger voortdurend vastloopt in een systeem van controle en macht wordt stelselmatig ontkend. Ondanks alle feiten rondom welk thema dan ook op het gebied van zorg, maatschappij, economie, welzijn, technologie, media en arbeid.

Fake news!

De beeldvorming verschuift voortdurend met de waan van de dag.  Een onafhankelijke mening is moeilijk te vormen. Alle berichtgeving is immers voorzien van opinie van deze of gene. Naast een deskundige kan dat ook best een omhooggevallen artiest zijn! Daarbij weten we inmiddels allemaal wel dat alle beeld – foto en video – gemanipuleerd kan worden. Of op zijn minst flatteus voorzien kan worden van allerlei toeters en bellen. We zijn er zelf kampioen in geworden als je alle selfies bekijkt.

Algoritmes!

En last but not least hebben we de alom geroemde algoritmes. Onze hoogsteigen persoonlijke bubbel, gecreëerd door een schimmig format van uiterst machtige technologie reuzen. Een psychologisch profiel heeft ons helemaal in de tang. Dit bederft een ruim blikveld op internet en houdt onze aandacht op dat wat we al wisten en kenden.

Wij die dachten dat internet de ultieme vrijheid was, doen het nu met een uiterst gemankeerd en eigen gecreëerd beperkt beeld van een werkelijkheid die niet na te volgen is. En dan maar denken dat verwardheid slechts de simpelen en zieken treffen kan.

Wat rest is dus materialisatie van de eigen creativiteit met de vrijheid van de kunstenaar.

Anki Raemaekers @araemaekers kunst en media

Anki Raemaekers

Kunst&media – cultuur&maatschappij

Eigen volk eerst!

Prijs en materiaal